Референтен документ

РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


     В съответствие с разпоредбите на чл. З /Директива 2001/14 на ЕС/ НК ”ЖИ”, в качеството си на управител на жп инфраструктура на Република България, изготвя и публикува референтен документ за състоянието на железопътната инфраструктура. Референтният документ за състоянието на железопътната инфраструктура на Република България съдържа следните информации:

 

Референтен документ, валиден от 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г.